fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budowa i remont

Za taką energię nie zapłacimy

materiały prasowe
Rocznie na jeden metr kwadratowy powierzchni ziemi przypada średnio 170 W energii słonecznej. To doskonałe źródło darmowego prądu.
Odpowiednio dobrane kolektory słoneczne, wykorzystując energię cieplną promieniowania słonecznego, mogą skutecznie wspomóc domowy system grzewczy, a latem w 100 proc. ogrzać wodę użytkową.
Przez rok z jednego metra kolektora słonecznego możemy uzyskać energię porównywalną z energią ze 100 litrów oleju napędowego. Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych mniej zapłacimy za ciepłą wodę, a także ograniczymy koszty ogrzewania w sezonie zimowym. Sam kolektor to nie wszystko, ciepło przez niego wytworzone trzeba jeszcze gdzieś zmagazynować. Stanowi on jednak najważniejszy element instalacji solarnej i z tego powodu warto przyjrzeć się bliżej, jaki rodzaj urządzenia będzie dla nas najlepszy. Na rynku dostępne są dwa rodzaje kolektorów: płaskie oraz próżniowe (próżniowe rurowe).
[srodtytul] Kolektory płaskie[/srodtytul]
W zależności od sposobu montażu możemy wyróżnić kolektory płaskie do zainstalowania zewnętrznego, np. na dachu, oraz do zabudowy zintegrowanej z połacią dachu. Niektóre modele przeznaczone są do instalacji pionowej, inne do instalacji w poziomie. Możemy je zamontować zewnętrznie na dachu lub na południowej ścianie budynku, przy ścianie na ziemi albo jako wolno stojący obiekt. Jednak wadą takiego ustawienia, w przypadku kolektorów wolno stojących, są straty ciepła powstające podczas przepływu czynnika grzewczego z kolektora do instalacji w budynku.
Można również wybrać kolektor płaski nadający się do montażu w strukturze dachu. Kolektor zaopatrzony jest w odpowiednie przyłączenia hydrauliczne umieszczone w górnej części płyty tak, by mogły być schowane pod systemem mocującym do dachu po wykonaniu instalacji. W obu wersjach kolektorów znajdziemy absorber promieniowania słonecznego połączony z rurkami miedzianymi, którymi płynie tzw. czynnik roboczy – niezamarzający roztwór glikolu. Zastosowanie glikolu umożliwia całoroczne użytkowanie kolektora. W niektórych modeli ma on drewnianą obudowę z aluminiowym profilem.
[srodtytul]Kolektory próżniowe – rurowe[/srodtytul]
Wydajność kolektorów zależy w dużej mierze od rodzaju pochłanianego przez nie promieniowania słonecznego. Te płaskie niepróżniowe pochłaniają jedynie promieniowanie bezpośrednie, którego ok. 70 – 80 proc. przypada na okres od kwietnia do września. W przeciwieństwie do nich kolektory próżniowe absorbują również promieniowanie rozproszone. W naszej strefie klimatycznej jego udział w miesiącach zimowych może sięgać nawet 70 proc. Dodatkowo dzięki zastosowaniu próżni w rurach wyróżnia się on bardzo niskim współczynnikiem strat ciepła.
W praktyce oznacza to, że ten rodzaj kolektorów jest znacznie efektywniejszy od tych płaskich, zwłaszcza w okresach wiosennym i jesienno-zimowym, dostarczając również w zimie darmową ciepłą wodę użytkową (w ok. 20 – 30 proc.).
Na czym zatem polega idea działania kolektora próżniowego? Jest on zbudowany z rur wykonanych ze szkła o wysokim współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego. Powierzchnia absorbująca znajduje się wewnątrz szklanych rurek, w których panuje próżnia. Dzięki izolowaniu absorbera próżnią zmniejszone są straty energii do otoczenia.
Na rynku dostępne są modele, w których rury szklane wykonane są ze szkła borokrzemowego doskonale przepuszczającego promieniowanie słoneczne. Ich wydajność zwiększa zastosowanie technologii luster CPC (Compound Parabolic Concentrator – zespolony koncentrator paraboliczny), które dzięki specjalnej budowie ogniskują padające na absorber promieniowanie słoneczne. Zestaw luster CPC skupia zarówno promieniowanie padające pod kątem, jak i promieniowanie rozproszone, dzięki czemu wzrasta dodatkowo sprawność urządzenia.
[srodtytul] Montaż - o czym warto wiedzieć?[/srodtytul]
Dla wydajności kolektora duże znaczenie mają zarówno miejsce, jak i kąt ustawienia urządzenia. Najlepiej będzie pracował, jeżeli zostanie skierowany na południe. Odchylenie o około dziesięciu stopni w kierunku wschodnim lub zachodnim nie wpłynie znacząco na pogorszenie wydajności. Musimy jednak pamiętać, że im większe odchylenie, tym mniejsza efektywność pracy kolektora. Jeśli odchylenie jest większe, urządzenie musi mieć większą powierzchnię niż przy ustawieniu w kierunku południowym. Te próżniowo-rurowe mogą mieć większe dopuszczalne odchylenie od południa niż płaskie – kąt nachylenia absorbera regulowany jest w każdej rurze indywidualnie. W przypadku kolektorów ustawionych na powierzchni ziemi lub przy ścianach budynków działa reguła, że im większy jest kąt nachylenia, tym więcej pada na nie promieniowania odbitego od otaczających go powierzchni. Największe nasłonecznienie otrzymuje płaszczyzna ustawiona tak, aby promienie padały na nią prostopadle. Ponieważ położenie Słońca zmienia się w ciągu roku – kolektory wykorzystywane całorocznie powinny być ustawione pod kątem 45 stopni, w przypadku urządzeń pracujących tylko latem – optymalny będzie kąt 30 stopni.
Źródło: Życie Warszawy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA