fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Miliardowy rynek listów i paczek

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Ponad 5,4 mld usług pocztowych zrealizowali w ubiegłym roku operatorzy działający na tym rynku. Ich przychody sięgnęły 5,5 mld zł - wynika z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podsumowującego branżę pocztową
Od roku 1996 liczba zarejestrowanych operatorów zwiększyła się z 15 do 182 firm. Tyle było w rejestrze operatorów pocztowych na koniec 2008 r. Tylko w ubiegłym roku do UKE wpłynęło 39 nowych wniosków o wpis. Jednocześnie 22 firmy wystąpiły o wykreślenie z rejestru. Jedynym operatorem publicznym na rynku jest Poczta Polska, pozostali to firmy prywatne.
Ale nie wszystkie zarejestrowane przedsiębiorstwa prowadziły działalność. W sumie w ubiegłym roku działało 107 operatorów pocztowych. Nie ma jednak wątpliwości, że to Poczta Polska jest najważniejszym podmiotem na rynku. Firma jako jedyna ma wystarczająco rozległą sieć placówek, by świadczyć usługi powszechne czyli dostarczać listy zwykłe, paczki, przesyłki reklamowe i przekazy na terenie całego kraju. To właśnie przychody z usług powszechnych stanowią najpoważniejszą pozycję w kasie przedsiębiorstwa. W ubiegłym roku ich udział stanowił 79,3 procent w wolumenie przesyłek i przeszło 90 procent przychodów państwowego operatora. Poczta Polska w 2008 roku zrealizowała prawie 2,5 mld usług pocztowych i miała z tego tytułu prawie 4,9 mld zł przychodu. Usługi powszechne (listy, przekazy, przesyłki reklamowe) stanowiły aż 1,9 mld usług a przychody z tego tytułu wyniosły prawie 4,5 mld zł. Poza wspomnianymi usługami powszechnymi, nieco ponad 20 proc. wolumenu przypada na usługi umowne, wśród których duży odsetek stanowią co prawda mało dochodowe pod względem przychodów, ale ważne pod względem wolumenu, druki bezadresowe. Przychody z tego tytułu wynoszą niespełna 7 proc. Z kolei usługi ekspresowe to zaledwie 0,11 proc. wolumenu usług świadczonych przez Pocztę Polską a przychody z nich wyniosły w 2008 r. ok. 2,28 proc.
Firma jest zdecydowanie dominującym operatorem w obszarze przesyłek z korespondencją oraz przesyłek reklamowych. Jej udziały w każdym z tych segmentów wynoszą ok. 97 proc. Ponad 77,6 proc. listów wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej to listy zwykłe. 22,3 proc. to listy polecone a listy z zadeklarowaną zawartością wynoszą zaledwie 0,03 proc. Choć operatorzy niepubliczni zrealizowali w 2008 r. pod względem wolumenu więcej usług niż Poczta Polska - w sumie było to 3 mld usług, to ich przychody były niższe niż operatora publicznego - wyniosły ok. 1 mld zł. To dlatego, że dużą część zrealizowanego wolumenu - ok. 97,5 proc. stanowiły druki bezadresowe. Udział firm prywatnych w tym rynku sięga niemal 86 proc. ale wpływy z dostarczania ulotek stanowiły niespełna 17 proc. ich przychodów. Głównym źródłem przychodów operatorów niepublicznych są paczki - w obrocie krajowym generują one ok. 73,9 proc. przychodów, a w obrocie zagranicznym ok. 66,9 proc. Ponad 58,3 proc. w wolumenie usług operatorów niepublicznych stanowiły w 2008 r. przesyłki korespondencyjne w obszarze nie zarezerwowanym dla Poczty Polskiej. Przychody z tego tytułu to 23,8 proc. W innych segmentach rynku (np. przesyłki reklamowe w obszarze niezastrzeżonym) działalność operatorów prywatnych jest marginalna. Operatorzy niepubliczni, w przeciwieństwie do Poczty Polskiej, która ma obowiązek świadczenia usług zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym, mogą wybierać na jakim terenie chcą działać. Mogą świadczyć swoje usługi na terenie kraju, zagranicy albo tylko lokalnie: na terenie województwa, powiatu, jednej miejscowości, lub nawet jej części. W ubiegłym roku aż 51 operatorów prowadziło działalność lokalnie, w tym: 22 na obszarze województwa, 10 na terenie powiatu, 16 w ramach miasta, 3 na innym obszarze o charakterze lokalnym. 24 firmy działały na terenie kraju, 22 - w kraju i zagranicą a 9 przedsiębiorstw działało wyłącznie w obrocie zagranicznym. Najwięcej firm prowadziło działalność w województwie mazowieckim (39) i dolnośląskim (16), w pozostałych województwach liczba działających operatorów nie przekraczała 8. Biorąc pod uwagę zakres działalności rynkowej, najwięcej operatorów prywatnych, bo aż 33, zajmowało się wyłącznie przesyłaniem korespondencji. Działalność jednocześnie w obszarze przesyłek z korespondencją i paczek wykazało 23 operatorów, a 11 firm działało jeszcze dodatkowo w obszarze przesyłek reklamowych. Wszystkie obszary działalności pocztowej (przesyłki z korespondencją i reklamowe, paczki oraz druki bezadresowe) prowadzili tylko dwaj operatorzy należący do Grupy INEGER.PL SA (InPost Sp. z o.o. oraz INTEGER.pl SA). W ten sposób jako jedyni aspirują do pozycji, jaką ma Poczta Polska, która działa jako operator publiczny na terenie całego kraju i oferuje pełen wachlarz usług. Różnica między tymi firmami jest jednak taka, że operatorzy niepubliczni skupiają się na świadczeniu usług w dużych ośrodkach miejskich i pomiędzy miastami. Tymczasem Poczta Polska wykonuje usługi także na obszarach wiejskich. Na koniec 2008 r. narodowy operator świadczył swoje usługi w 8489 placówkach z czego aż 4542 było na wsiach. Z roku na rok coraz więcej z nich działa jako agencje.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA