Ekwiwalent za urlop podlega ochronie przed potrąceniem

Rozwiązaliśmy z podwładną umowę o pracę. Kobieta nie wykorzystała jednak przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. Dlatego wypłacimy jej ekwiwalent pieniężny. Czy z takiego świadczenia możemy sami dokonać potrącenia kwoty niespłaconej pożyczki z kasy zapomogowej?
[b]Nie.[/b] Z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie mogą być potrącane bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie inne należności niż określone w art. 87 § 1 kodeksu pracy. Tak też orzekł [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 29 stycznia 2007 r. (II PK 181/06)[/b].Natomiast zgodnie z art. 87 § 1 k.p. z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułóależności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne.[i][b]Podstawa prawna[/b]:– art. 87 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=06A1B2EABC5D976E0E0C2DF47A9E09C8?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL