Nie zgłaszasz praktykanta do ZUS, może to zrobić on sam

Absolwent, którego przyjąłeś, by zdobywał doświadczenie zawodowe, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tego właśnie tytułu
I to bez względu na to, czy praktyka absolwencka jest nieodpłatna, czy też w okresie jej odbywania jest wypłacane wynagrodzenie. Oba warianty są bowiem możliwe (art. 3 ust. 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321141] ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, DzU nr 127, poz. 1052)[/link].Jeśli wybór padł na formę płatną, praktykant nie może otrzymywać więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2552 zł w 2009 r. (1276 zł x 2) i 2634 zł w 2010 r. (1317 zł x 2).[srodtytul]Również z bezrobotnym[/srodtytul]Praktykę absolwencką może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie przekroczyła 30 roku życia.Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż trzy miesiące.Może być natomiast zawarta z osobą, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Wykonywanie praktyki nie pozbawia jej tego statusu, a gdy absolwent jest zarejestrowany jako osoba bez...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL