Koniec szkoleń dla niepełnosprawnych

www.sxc.hu
Rząd chce, by wydatki na kursy dla niepełnosprawnych były celowe i oszczędne. Te zbyt ogólne określenia sprawiają, że firmom grożą kary
Biuro pełnomocnika rządu opracowało projekt nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=251171]rozporządzenia z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317665]z 2009 r. nr 107, poz. 891[/link]). Dotyczy on przeszło 2 tys. zakładów pracy chronionej zatrudniających 180 tys. niepełnosprawnych, którzy korzystają ze środków zgromadzonych na kontach ZFRON (trafiają tam pieniądze ze zwolnień podatkowych przysługujących tym zakładom).Zdaniem autorów dzięki temu skończą się egzotyczne szkolenia niepełnosprawnych pracowników. Ostatnio bowiem zdarzało się np., że kursy z zakresu stosowania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych były łączone z kursami rozwijającymi pozazawodowe zainteresowania osób niepełnosprawnych (np. nurkowania) i przeistaczały się w wyci...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL