Po uzyskaniu własności szybko w koszty

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Wykupioną z leasingu rzecz możesz zamortyzować, stosując jednorazowy odpis. Możesz też ustalić dla niej indywidualną stawkę
Jeżeli po wykupieniu z leasingu dana rzecz ma być wprowadzona do ewidencji środków trwałych, jej wartość początkową – dla celów amortyzacji – należy ustalić według ceny nabycia.Na podstawie art. 16g ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=863A40ACC61CA9E96D7A3843BE9CCADE?id=115893]ustawy o CIT[/link] (art. 22g ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E124846EEAE97869217567BDC99910B?id=80474]ustawy o PIT[/link]) za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odręb...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL