Skierowanie do innej pracy nie może poniżać

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Pracodawca może na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku powierzyć podwładnemu wykonywanie innej pracy, niż ta ustalona w angażu. Jest to dopuszczalne pod pewnymi warunkami
Możliwość skierowania pracownika do innej pracy przewiduje art. 42 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=60F6D1E4714BBDC71C6F7E04721CE347?id=76037]k.p.[/link] Zgodnie z nim wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.[srodtytul]Zgodnie z kwalifikacjami[/srodtytul]Praca, do wykonywania której ma zostać skierowany pracownik, musi odpowiadać jego kwalifikacjom. Powinny one bowiem znaleźć odpowiednie wykorzystanie przy wykonywaniu pracy.Zatem [b]pracodawca może skierować pracownika tylko do takiej pracy, która z uwagi na jego wykształcenie oraz staż pracy będzie dla niego odpowiednia.[/b] Nie może to być praca przekraczająca jego kwalifikacje, al...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL