Organ podatkowy ma prawo dokonać czynności sprawdzających

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Dzięki temu może zweryfikować formalną poprawność oraz terminowość składania deklaracji podatkowych czy wpłacania zadeklarowanych podatków
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]Ordynacja podatkowa[/link], oprócz kontroli podatkowej i postępowania podatkowego, przewiduje bowiem jeszcze jedną procedurę, która może zostać „wszczęta” wobec podatnika. Są to czynności sprawdzające. Stopień ich sformalizowania jest najmniejszy spośród wszystkich procedur podatkowych. Dlatego przepisy nie wymagają oficjalnego wszczęcia tej procedury wobec podatnika. Wynika to przede wszystkim z bardzo wąskiego zakresu, w jakim czynności sprawdzające mogą być prowadzone.[srodtytul]Określony zakres[/srodtytul]Zgodnie z art. 272 ordynacji podatkowej celem tych czynności może być wyłącznie:- sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;- stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji;- ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.Istotą czynn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL