Jak sporządzić Wn-D, gdy nie było wzrostu zatrudnienia

[b] Jak wypełnić poz. 38 we wniosku Wn-D, jeśli we wrześniu 2009 r. nie przyjęłam żadnego nowego pracownika niepełnosprawnego? Czy w części D.3 poz. 33 wpisuję 0,000 i jednocześnie w poz. 38 zaznaczę NIE? Czy w oświadczeniu we wniosku Wn-D muszę zaznaczyć krzyżykiem, że „miejsca pracy nowych pracowników niepełnosprawnych nie powstały w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innymi pracownikami, z wyjątkiem zdarzeń określonych w art. 26b ust. 4 ustawy o rehabilitacji, lub powstały w związku z okolicznościami określonymi w art. 26b ust. 5 ustawy”, czy mam zostawić to pole puste?[/b]W poz. 38 na wniosku Wn-D należy zaznaczyć NIE, jeżeli firma nie miała wzrostu zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych za wrzesień w stosunku do 12 miesięcy wstecz (tj. poz. 34 na Wn-D jest mniejsza od poz. 36 i poz. 35 jest mniejsza od poz. 37 lub np. tylko jedna z poz. 34 lub 35 jest mniejsza od poz. 36 lub 37).Jeśli firma w danym miesiącu nie zatrudniła żadnego nowego pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL