Zmiany w wynagrodzeniach wpływają na uprawnienia załogi

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Tylko gdy pogorszenie warunków pracy wynika z kodeksu lub aktów wykonawczych, szef nie musi poprzedzać ich wypowiedzeniami zmieniającymi. W innych wypadkach są one konieczne
Wdrożenie do indywidualnych stosunków pracy zmian układu zbiorowego pracy i regulaminu wynagradzania zarówno poprzez ustanowienie nowego aktu, jak i zmiany w dotychczasowym podlega rygorystycznym zasadom.Przewiduje je art. 241[sup]13[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=004F0E0F4225881058CF2D6DB85DC7C6?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Zgodnie z nim korzystniejsze postanowienia nowego aktu z dniem wejścia w życie z mocy prawa automatycznie zastępują warunki umów o pracę wynikające z dotychczasowych przepisów (art. 241[sup]13[/sup] § 1 k.p.).Natomiast wdrożenie mniej korzystnych wymaga uprzedniego dokonania wypowiedzenia dotychczasowych warunków umów o pracę lub zawarcia porozumień zmieniających (art. 241[sup]13[/sup] § 2 k.p.).Te proste na pozór reguły w praktyce są źródłem wielu problemów. Wynikają one stąd, że nie ma jasnych kryteriów, jakimi powinien kierować się pracodawca przy ocenie, czy nowa regulacja jest korzystniejsza dla pracowni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL