Używane w domu, a potem w firmie

Wyposażenia domowego biura wcale nie musimy kupować. Możemy wykorzystać meble i sprzęt, które wcześniej nabyliśmy do prywatnych celów
Biurko, szafa, regały, sprzęt komputerowy, kserokopiarka, telefon, stanowiące naszą własność, kompletne i zdatne do użytku, o przewidywanym okresie używania na potrzeby działalności gospodarczej dłuższym niż rok, są środkami trwałymi, co oznacza, że musimy je ująć w ewidencji środków trwałych i wydatki na ich zakup zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Przy czym możliwa jest ich jednorazowa amortyzacja (najwcześniej w miesiącu wprowadzenia składnika majątku do ewidencji) przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, lub jeśli ich wartość początkowa (cena nabycia) nie przekracza 3500 zł, w każdym wypadku (w miesiącu oddania do używania lub następnym – art. 22f ust. 3 ustawy o PIT).Jednorazowy odpis oznacza, że cały wydatek na nabycie zaliczamy od razu do kosztów firmy.[srodtytul]Czasem lepiej mieć wyposażenie[/srodtytul]W wypadku składników majątku o cenie nabycia nieprzekraczającej 3500 zł mamy też d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL