Od przychodów z nieujawnionych źródeł zawsze płacimy 75 proc.

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Obowiązkiem organów podatkowych dokonujących ustalenia podatku z nieujawnionych przychodów jest ustalenie kwoty poniesionego wydatku oraz wartości zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych
Tak wynika z[b] wyroku WSA w Olsztynie z 10 września 2009 r., (I SA/Ol 467/09)[/b].Organy podatkowe ustaliły podatnikowi podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Stwierdziły, że prowadził działalność gospodarczą w zakresie m.in. usług towarzyskich, masaży, organizacji imprez towarzyskich, wieczorków i spotkań, działalności gastronomicznej i hotelowej, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W imieniu podatnika działalność prowadził jego ojciec, bo podatnik został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem karnym.Postępowanie wykazało, że podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości znacznie przekraczającej osiągnięty dochód.Podatnik odwołał się od tej decyzji. Jednak bezskutecznie. Złożył więc skargę do sądu.[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Nie przyniosła ona jednak oczekiwanych rezultatów. W...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL