Dług zlikwidowanej spółki jawnej nadal ciąży na jej wspólnikach

www.sxc.hu
Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza ściągnięcia jej długu stwierdzonego wyrokiem sądowym z majątku wspólników, bez wszczynania odrębnego procesu
[b]Potwierdzeniem tego jest niedawna uchwała Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 52/09). [/b]W myśl art. 22 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=626F8894B28BD5BDFDF4B7117B678E4B?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link] wspólnik spółki jawnej odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia całym swym majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i z tą spółką. Nie odpowiada za długi spółki powstałe przed jego wstąpieniem do niej (art. 31 § 3 k.s.h.).Wierzyciel spółki jawnej musi jednak przede wszystkim sięgnąć do jej majątku. W art. 31 k.s.h. zapisano, że może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. Nie wyłącza ona jednak wystąpienia do sądu przeciwko wspólnikowi, zanim próba przymusowego ściągnięcia długu z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Nie jest to potrzebne, jeśli wierzyciel ma wyrok stwierdzaj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL