Czasem umorzenie podatku skutkuje przychodem

Został mi umorzony podatek od nieruchomości (w związku z prowadzoną działalnością). Czy wartość umorzonej daniny trzeba uznać za przychód?
Wartość umorzonego podatku od nieruchomości stanowi przychód z działalności gospodarczej, jeśli wcześniej kwota tego podatku została uznana za koszt uzyskania przychodów. Jeśli zaś kwota umorzonego podatku nie była zaliczona do kosztów, to kwota umorzenia nie stanowi przychodu z działalności. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT przychodem z działalności jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek). Zgodnie zaś z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy nie stanowią przychodu zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osó000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)[/link][/i]....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL