Modyfikacje oprogramowania od razu zmniejszają dochód

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Firma, która ponosi wydatki na zmianę używanego przez nią programu komputerowego, może zaliczyć je bezpośrednio do kosztów bez względu na ich wartość. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy związane jest to z udzieleniem nowej licencji
Tak wynika z interpretacji organów podatkowych.Najnowszym przykładem jest [b]odpowiedź Izby Skarbowej w Warszawie z 8 września 2009 r. (IPPB5/423-419/09-2/JC)[/b].[srodtytul]Decyduje udzielenie nowej licencji[/srodtytul]Z pytaniem zwróciła się spółka, która kupuje różne licencje na programy komputerowe. Jednym z nich jest system przeznaczony do wspomagania obsługi klientów. Na podstawie art. 16b ustawy o CIT spółka zaliczyła licencję do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.Funkcjonalność tego systemu jest systematycznie rozwijana. Polega to m.in. na dostosowywaniu programu do zmieniającego się prawa. Ponadto firma zleca dostawcy oprogramowania albo innej firmie informatycznej dokonanie różnych zmian w systemie. Efekty prac firmy informatycznej nie są objęte umową licencyjną ani umową o przeniesienie praw autorskich lub pokrewnych.Zdaniem spółki wydatki na te modyfikacje mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL