fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Przełom w publicznych inwestycjach za prywatne pieniądze

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Ogromne potrzeby rozwoju infrastruktury w połączeniu z brakiem środków publicznych sprawiają, że partnerstwo publiczno-prywatne często jest już nie tylko alternatywą, ale wręcz jedynym realnym sposobem na sfinansowanie rozwoju infrastruktury
Braki w infrastrukturze drogowej, lotniczej, wodno-kanalizacyjnej, sportowo-rekreacyjnej czy też w infrastrukturze służącej ochronie środowiska są uciążliwe zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców. Przy wykorzystaniu kapitału prywatnego istnieje możliwość zaspokojenia stale rosnących potrzeb.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się w Polsce przeprowadzić kilka naprawdę udanych projektów, które można zakwalifikować jako przykład szeroko rozumianego PPP. Na początku lat 90. przeprowadzono wspólne przedsięwzięcie miasta Gdańsk i francuskiej firmy wodociągowej Saur. Utworzona w ten sposób spółka celowa zajęła się modernizacją wodociągów Trójmiasta i do dzisiaj prowadzi eksploatację tej infrastruktury na podstawie umowy zawartej z miastem Gdańsk na kilkadziesiąt lat. Zbliżony projekt zrealizowano w Bielsku-Białej, tworząc spółkę wodociągową Aqua będącą wspólnym przedsięwzięciem miasta i spółki International Water. Jako przykład można podać również duży projekt dotyczący Autostrady Wielkopolskiej. Inwestycja ta prowadzona jest przez konsorcjum pod nazwą Autostrada Wielkopolska SA. Konsorcjum z powodzeniem oddało do użytku odcinek autostrady Konin – Nowy Tomyśl. Oprócz tych realizowano również mniejsze przedsięwzięcia tego typu, jak chociażby projekt gospodarki śmieciami w Częstochowie czy też projekt miasta Tczewa, które wspólnie z firmą Connex założyło spółkę celową zajmującą się komunikacją miejską.
Od czasu wejścia w życie nowej ustawy zainteresowanie realizacją inwestycji w formule PPP systematycznie rośnie. Podmioty publiczne przygotowują się do realizacji różnorodnych projektów. Wśród nich znajdują się zarówno przedsięwzięcia duże, takie jak rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie – obejmująca przebudowę dworca PKP i wybudowanie centrum handlowo-usługowego, hotelu, parkingów podziemnych wraz z przebudową terenów zielonych i układu drogowego, jak i projekty o mniejszej skali, takie jak rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krakowie czy budowa socjalnych lokali mieszkalnych w Rudzie Śląskiej. Na samych planach jednak się nie kończy. Także coraz liczniejsze są przykłady projektów już ogłoszonych w trybie nowych przepisów o PPP. Dla przykładu można wśród nich wymienić chociażby duży projekt term warmińskich w powiecie lidzbarskim, w ramach którego partner prywatny ma zaprojektować, wybudować i zarządzać kompleksem basenów wykorzystujących wodę goeotermalną, projekt budowy, utrzymania i zarządzania wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Oławie, budowę i prowadzenie parku wodnego w Lubinie czy budowę Ośrodka Sportów Zimowych w Chełmie. [i]—Bartosz Clemenz, radca prawny w kancelarii Salans[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA