fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 29 lipca 2009 r. na pytanie "RZ-Online" dotyczące odsetek za nieterminową wypłatę świadczeń rodzinnych

[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CB5A41B6E61EB1500EB5C8B1112E81C1?id=182545]Ustawa o świadczeniach rodzinnych[/link] nie przewiduje sytuacji braku środków na realizację wypłat obligatoryjnych świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne należne za dany miesiąc, wypłacone nie później niż do ostatniego dnia tego miesiąca, należy w świetle ww. ustawy uznać za wypłacone w terminie (art. 26 ust. 1 ustawy). Natomiast w sytuacji złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych po 10. dniu danego miesiąca, należne świadczenia za ten miesiąc muszą być wypłacone nie później niż do końca następnego miesiąca (art. 26 ust. 2 ustawy). Jednocześnie ustawa o świadczeniach rodzinnych nie przewiduje możliwości naliczania odsetek, w przypadku zaistnienia sytuacji wypłaty należnych świadczeń rodzinnych po upływie ww. terminów.
Ustalenie przez gminy dat wypłat należnych świadczeń rodzinnych na poszczególne dni w ramach danego miesiąca, na podstawie przyjętego przez siebie klucza (np. wg alfabetycznego wykazu nazwisk świadczeniobiorców), ma charakter wewnętrzny, organizacyjny. Zatem gminy, które ustalą wcześniejszy, niż ostatni dzień miesiąca, termin wypłat świadczeń za dany miesiąc mogą się liczyć z brakiem środków na ich realizację w określonym przez siebie terminie.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA