fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Fundusze udało się w pełni wykorzystać

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Do 30 czerwca można było rejestrować wydatki na realizację projektów objętych przez programy finansowane z funduszy strukturalnych na lata 2004 – 2006.
W dziewięciu programach wydaliśmy 101,3 proc. środków. Z 8,6 mld euro funduszy dostępnych dla Polski skorzystało prawie 90 tys. beneficjentów. Pełne wykorzystanie pomocy to przede wszystkim zasługa i wielki zbiorowy wysiłek wszystkich, którzy sięgali po unijne dotacje, szczególnie samorządów, a także licznych instytucji zaangażowanych w uruchamianie funduszy europejskich.
[srodtytul]Wydaliśmy wszystko[/srodtytul] Dużym sukcesem było wykorzystanie funduszy na lata 2004 – 2006 w 101,3 proc. Wydaliśmy wszystko, co można było wydać. Dotyczyło to programów ze „starej” perspektywy UE. Był to pierwszy budżet, w którym Polska mogła korzystać z funduszy strukturalnych.
Wykorzystanie przekraczające 100 proc. jest związane z wahaniami kursu euro i zastosowaniem tzw. mechanizmu nadkontraktacji. Polega on na zawieraniu umów nieco powyżej dostępnej alokacji, aby instytucje miały pole manewru w razie pojawienia się oszczędności. Sukcesem zakończył się również przeznaczony głównie dla samorządów Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Wykorzystano 107,3 proc. środków tego programu, czyli ok. 3 mld euro. Spektakularnym osiągnięciem okazał się też Program Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, który jeszcze pod koniec 2007 r. był najmniej zaawansowany (47 proc.) i obarczony sporym ryzykiem utraty środków. Przez ostatnie dwa lata udało się wyprowadzić go na prostą i wydatki osiągnęły 96 proc. Co ważne, Komisja Europejska zalicza Polskę do grona państw, które najlepiej zdały egzamin z okresu programowania 2004 – 2006. Po pięciu latach członkostwa w UE udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni w wykorzystaniu unijnych pieniędzy. Należy pamiętać, że fundusze europejskie to nie tylko wydane pieniądze – to przede wszystkim tysiące inwestycji, które zmieniają Polskę, a ich efekty można zobaczyć prawie w każdej gminie. Środki unijne przyczyniły się do budowy lub modernizacji 5 tys. km dróg, 636 km torów kolejowych oraz ponad 10 tys. km sieci kanalizacyjnych. Wsparciem objęto ponad 13 tys. mikroprzedsiębiorstw, a 610 tys. uczniów korzystało z unijnych stypendiów. Pieniądze trafiły też do ponad 300 laboratoriów badawczych, parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości. Przyczyniły się do poprawy warunków szkolnictwa (ponad 200 tys. stanowisk komputerowych w szkołach) i szerszego dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Fundusze unijne to również szeroko rozumiana inwestycja w człowieka. Zyskaliśmy możliwość skuteczniejszego przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, wszechstronnie wspierając 2,6 mln osób. W ten sposób co szósty aktywny zawodowo miał szansę skorzystać z różnorodnych form wsparcia, a ponad 400 tys. osób wróciło na rynek pracy. Komisja Europejska przekazała już Polsce niemal wszystkie dostępne na tym etapie środki, czyli 95 proc. dostępnej kwoty. [srodtytul]Pospieszyć się z wnioskami[/srodtytul] Zdobyte w latach 2004 – 2009 doświadczenie przekłada się na sprawne wykorzystanie środków w obecnym okresie programowania 2007 – 2013, dzięki czemu Polska jest obecnie jednym z liderów UE. W sumie plan wydatkowania na I półrocze 2009 r. został wykonany w 190 proc. Poszczególne województwa coraz szybciej zaczynają wydawać środki w programach, którymi zarządzają. Mobilizująco działa możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy w 2011 r. z Krajowej Rezerwy Wykonania. Dla najlepszych regionów przeznaczono ponad 500 mln euro. Ostateczny sposób podziału tych środków poznamy jesienią. Obecne tempo wykorzystania funduszy unijnych sprawia, że wszyscy, którzy chcieliby uzyskać środki z nowego budżetu, powinni się pospieszyć z przygotowaniem wniosków. Mniej więcej za półtora roku może się okazać, że większość pieniędzy przewidzianych na konkursy będzie już rozdysponowana. [i]Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA