Jak otworzyć stację benzynową

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Sprzedaż niewielkich ilości gazu nie wymaga koncesji, jeśli jednak chcesz sprzedawać również benzynę musisz się o nią postarać
Przyszły właściciel stacji benzynowej powinien przede wszystkim wybrać formę organizacyjnoprawną, w jakiej chce działać. Przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń. Handlować paliwami może zarówno indywidualny przedsiębiorca, jak i spółka[srodtytul]Najpierw wniosek[/srodtytul]Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego obrót paliwami wymóg uprzedniego uzyskania koncesji. Nie dotyczy to obrotu paliwami gazowymi oraz gazem płynnym, jeżeli ich roczna wartość obrotu nie przekracza określonych ustawowo kwot. Tak więc planując rozpoczęcie działalności, należy się zastanowić nad tym, jakie obroty przewidujemy oraz czy chcemy handlować także innymi rodzajami paliwa.[b]Koncesja jest udzielana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na pisemny wniosek przedsiębiorcy[/b] – brak jednak urzędowego formularza, przedsiębiorca sam sporządza wniosek. W związku z tym bardzo istotne jest, aby zachować wszystkie wymogi wskazane w prawie energetycznym, tj.:- oznaczeni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL