Urzędnicy decydują, jakie dokumenty trzeba udostępnić

Czy w ramach czynności sprawdzających organy mają prawo żądać przedstawienia deklaracji VAT-7 i dowodów zapłaty podatku z niej wynikającego oraz udowodnienia zgodności prowadzonych rejestrów VAT ze złożoną deklaracją podatkową, jeśli dokumenty te nie służą sprawdzeniu rzetelności i poprawności danych objętych kontrolą u naszego kontrahenta, lecz mają na celu sprawdzenie poprawności rozliczeń podatkowych?
Przedsiębiorca, w stosunku do którego są podejmowane czynności sprawdzające, nie ma prawa decydować o tym, jakie dokumenty są niezbędne do wyjaśnienia sprawy dotyczącej kontroli przeprowadzanej u kontrahenta podatnika, bo nie zna istoty sprawy. Jak wynika z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2008 r. (PPP1/443-1705/08-2/IG)[/b], jeśli organ kontrolujący kontrahenta podatnika w ramach czynności sprawdzających zażąda przedstawienia określonych dokumentów, to nie można odmówić temu żądaniu. „Żądanie (...) dokumentów przez organy podatkowe i skarbowe w żaden sposób nie wykracza poza ich kompetencje, jeżeli mają one służyć jako dowó– czytamy w interpretacji.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A434547BEC192EE9C21032ED3F06DB57?id=176376]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link][/i]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL