Pracownika na zleceniu warto szkolić z BHP

Fotorzepa, Darek Golik
Czy wydatki związane z realizacją wymogów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (m.in. badania wstępne i okresowe, koszty szkoleń z zakresu BHP) firma może zaliczyć do kosztów podatkowych?
[b]Tak[/b]. W myśl art. 207 § 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Zgodnie zaś z art. 304 § 1 kodeksu pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie ogranicza się zatem do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, ale dotyczy również świadczących pracę na innej podstawie, jeżeli praca ta jest wykonywana w zakładzie pracy lub w miejscu określonym przez pracodawcę. Tym samym koszty związane z zapewnieniem bezpieczn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL