Pamiętaj, że nadmiernie wysokie wynagrodzenie jest niezgodne z prawem

www.sxc.hu
Ustalenie w umowie o pracę wygórowanej pensji może być uznane przez ZUS za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i przez to nieważne
Zasadniczo strony stosunku pracy mają swobodę w ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracownika. Jest to bowiem kwestia wewnętrznych ustaleń stron. W wyjątkowych sytuacjach może to jednak podlegać ocenie ZUS oraz sądu pod względem zgodności z zasadami współżycia społecznego. Wynika to z faktu, że wysokość wynagrodzenia za pracę wpływa także na wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych i w tym zakresie należy uznać obowiązywanie odmiennych zasad.[srodtytul]Orzecznictwo sądowe[/srodtytul]W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że ustalenie rażąco wysokiego wynagrodzenia za pracę może być w konkretnych okolicznościach uznane za nieważne jako dokonane z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na świadomym osiąganiu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu.Podstawę prawną tego poglądu stanowi art. 58 § 2 i 3 k.c. w związku z art. 300 k.p., według k...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL