Wydatki na przekształcenie są kosztem nowej spółki

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Wydatki związane z przekształceniem spółki są kosztami uzyskania przychodów. Są one bowiem pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczą całokształtu działalności oraz funkcjonowania spółki
[b]Tak orzekł WSA w Szczecinie 29 kwietnia 2009 r. (I SA/Sz 35/09).[/b]Wspólnicy spółki cywilnej przekształcili ją w spółkę z o.o. Przekształcona spółka w deklaracji CIT wykazała jako koszty uzyskania przychodu wydatki związane z przekształceniem, obejmujące koszty inwentaryzacji środków trwałych będących własnością spółki oraz koszty sporządzenia wymaganych aktów notarialnych.W toku kontroli podatkowej organ stwierdził, że te wydatki poniosła spółka cywilna, a nie nowo powstała spółka z o.o., która w chwili przekształcenia jeszcze nie istniała. W związku z tym w decyzji ustalającej podatek dla spółki z o.o. na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT organ wyłączył z kosztów uzyskania przychodów kwotę wydatków poniesionych na pokrycie kosztów przekształcenia. Spółka nie zgadzając się z tą decyzją, wniosła skargę do WSA.Sąd uznał ją za uzasadnioną. Zdaniem WSA koszty organizacji osoby prawnej, a zatem wydatki poniesione przy zakładaniu sp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL