Gdy spółka wnosi aport z agio, fiskus chce szacować przychód

Wniesienie aportu przez spółkę kapitałową do innej spółki kapitałowej powoduje, że u wnoszącej ten wkład powstaje przychód z objęcia udziałów. Jeśli wykażemy go w wysokości znacznie niższej niż wartość aportu, istnieje ryzyko, że organy podatkowe oszacują ten przychód. W konsekwencji odpowiednio go zwiększą
Ponadto w spółce kapitałowej, do której będzie wniesiony ten aport, odpisy amortyzacyjne od części jego wartości nieprzekazanej na kapitał zakładowy nie będą kosztem uzyskania przychodu. Te niekorzystne konsekwencje nie występują w przypadku wniesienia przez spółkę kapitałową aportu do spółki osobowej.[srodtytul]Bez przychodu u spółki, która otrzymuje wkład[/srodtytul]Wniesienie aportu powoduje zwiększenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej). Wspólnik uzyskuje natomiast udziały w tej spółce. Zdarza się jednak, że tylko część wartości aportu przekazywana jest na kapitał zakładowy i w tej części wspólnik obejmuje udziały. Natomiast pozostała część przekazywana jest na kapitał zapasowy. Dzieje się tak, gdy wspólnik wnosi aport o wyższej wartości rynkowej niż przydzielane mu udziały o wartości nominalnej (występuje wówczas tzw. agio).Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT do przy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL