Podatki a działalność socjalna: kontrowersje wokół zwolnienia

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Znowelizowana ostatnio ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinna wejść w życie – twierdzą doradca podatkowy, wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz starszy konsultant podatkowy w tym instytucie
Państwo realizuje funkcję socjalną również poprzez ustawodawstwo podatkowe, które – dzięki zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych świadczeń o charakterze socjalnym – świadomie nadaje przychodom taki uprzywilejowany charakter.[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9054EFBAE4DDF88EC15C7723BD170BA2?id=80474]Ustawa o PIT[/link] przewiduje szereg zwolnień przedmiotowych odnoszących się do zapomóg i świadczeń wypłacanych m.in. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy funduszów związków zawodowych, takich jak np. jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka czy zapomogi otrzymane w wypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych itp. Zwolnienia te są ukierunkowane celowo i dotyczą konkretnego rodzaju wydatków, często są uwarunkowane źródłem ich finansowania i co do zasady do określonej wysokości.[srodtytul]Co jest bezsporne[/srodtytul]Uchwalone ostatnio zmiany w PIT – ustawa czeka na podpis pre...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL