Za niepobrany podatek od wynagrodzenia pracownika odpowiada wyłącznie płatnik

Fotorzepa, Dor Dorota Awiorko-Klimek
Na przedsiębiorcach wypłacających wynagrodzenia z umowy o pracę czy umowy-zlecenia ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy. Ze względu na niejasne przepisy i sprzeczne interpretacje nieraz trudno prawidłowo się z niego wywiązać
Dotyczy to w szczególności tzw. nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń w naturze, które – dla celów podatkowych – zrównane są z wynagrodzeniem zasadniczym. O ile jednak wypłata pensji nie rodzi wątpliwości co do zakresu opodatkowania i związanych z tym obowiązków, jakie ciążą na płatniku, o tyle np. nieodpłatne świadczenia już tak. Płatnicy bardzo często stają przed problemem, czy dany składnik wynagrodzenia powinien zostać opodatkowany, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.Tymczasem płatnik, który nie pobierze zaliczki na podatek lub pobierze ją w niższej, niż wynikałoby to z przepisów, wysokości, musi liczyć się z odpowiedzialnością przewidzianą w ordynacji podatkowej (dalej op). Odpowiedzialność karnoskarbową przewiduje z kolei kodeks karny skarbowy.[srodtytul]Za co odpowiedzialność[/srodtytul]W świetle art. 30 § 1 op płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub pobrany a niewpłacony. Odpowiedzialność ta wyłączona jest w sytuacji, gdy od...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL