fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zmiana zasad kontrolowania zdrowia strażaków ochotników

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Częstotliwość badań profilaktycznych członków Ochotniczej Straży Pożarnej będzie zależeć od wieku
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowych przepisów dotyczących okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych.
Zaproponowało zmiany dotyczące zakresu, rodzaju i terminu badań lekarskich w zależności od wieku strażaka ochotnika. Do 40. roku życia członek OSP będzie musiał przechodzić badania co cztery lata, strażak po czterdziestce będzie się badał co trzy lata, a najstarsi, którzy ukończyli 55. rok życia, będą odwiedzać lekarza co dwa lata.
Lekarz prowadzący badanie będzie mógł poszerzyć jego zakres o dodatkowe konsultacje specjalistów, a także wyznaczyć wcześniejszą datę kolejnej kontroli stanu zdrowia. Zdrowie strażaków będą kontrolować lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, w większości specjaliści w dziedzinie medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej. Badania profilaktyczne będą wykonywane bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę OSP. Skierowanie powinno być dostarczone nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem badania. Lekarz na podstawie badania wyda orzeczenie dotyczące zdolności do udziału w działaniach ratowniczych. Ochotnik, który uzyskał negatywne orzeczenie, będzie mógł je zakwestionować. W tym celu wystąpi do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o przeprowadzenie ponownego badania. Będzie na to 14 dni od daty otrzymania orzeczenia stwierdzającego niezdolność do akcji ratowniczych. W ciągu 14 dni od uzyskania wniosku o powtórne badanie i kompletu dokumentów wojewódzki ośrodek medycyny przeprowadzi badania, a orzeczenie wydane na ich podstawie będzie ostateczne. Strażak ochotnik, tak jak pracownik, będzie musiał przejść badania profilaktyczne po każdej chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, która uniemożliwia prowadzenie i udział w akcjach OSP.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA