PIT i ZUS od opłat za naukę dzieci pracowników

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Dzieciom kilku pracowników finansujemy naukę. Czy wartość tego świadczenia powinniśmy opodatkować i odprowadzić składki ZUS jako od elementu wynagrodzenia pracownika, czy też nie jest to element wynagrodzenia i wydatki te należy ująć po stronie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?
Dofinansowanie otrzymane przez pracownika na naukę jego dziecka jest przychodem z pracy i podlega PIT. Pracodawca ma obowiązek pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek.Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=372C7322365882B8745385FC2640B830?id=80474]ustawy o PIT [/link]przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.Otrzymane przez pracownika dofinansowanie jes...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL