Aport był zwolniony z VAT, a więc zmiana umowy spółki była bez PCC

Do końca 2006 r. wniesienie aportu do spółki kapitałowej przez wspólnika działającego w charakterze podatnika VAT nie powinno być objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Z najnowszego orzecznictwa wynika bowiem, że zmiana umowy spółki wynikająca z podwyższenia kapitału zakładowego na skutek wniesienia aportu jest na potrzeby ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) czynnością tożsamą z wniesieniem tego aportu do spółki. Zatem, z uwagi na obowiązujące wówczas generalne zwolnienie aportów z VAT, PCC nie wchodził w grę.Przypomnijmy, że do końca listopada 2008 r. wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego były zwolnione z VAT na mocy § 8 ust. 1 pkt 6 obowiązującego wówczas [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173365]rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU nr 97, poz. 970 ze zm.)[/link].Po zmianie rozporządzenia ze zwolnienia tego można było korzystać jeszcze do końca marca br.[srodtytul]Jak było[/srodtytul]Do 31 grudnia 2006 r. PCC podlegała również czynność „zmiany u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL