Pomoc prawna z urzędu to nie działalność gospodarcza

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Czy dochód ze świadczenia pomocy prawnej z urzędu jest dochodem z działalności wykonywanej osobiście przez danego adwokata czy dochodem z działalności gospodarczej?
Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się m.in. przychody osób, którym sąd na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności. [b]Przychód adwokata z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu na zlecenie sądu jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, a nie dochodem z działalności gospodarczej.[/b]Na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały określone czynności na zlecenie sądu i osiągały z tego tytułu przychody, o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy o PIT.[b]Konsekwencją takiej klasyfikacji przychodu jest spoczywający na sądzie obowiązek płatnika.[/b] Jest on obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy z należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów oraz o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL