Roszczenia z pakietu socjalnego do sądu pracy

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Związki będą mogły zawierać porozumienia w sprawach dotyczących ochrony interesów pracowników. Gdy wynikną z nich roszczenia, rozpatrzą je sądy pracy
Taka jest odpowiedź rządu na zgłaszany w czasie negocjacji pakietu antykryzysowego postulat uznania porozumień zawieranych przez związki za źródło prawa pracy.Propozycja rządowa nie spełnia oczekiwań „Solidarności”.– To, co zaproponował rząd, potwierdza jedynie właściwość sądów pracy w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z porozumienia zawartego w procesie prywatyzacyjnym. Intencją strony związkowej było generalne rozstrzygnięcie wątpliwości, jaki jest charakter prawny porozumień inwestora ze związkami zawodowymi, np. ustanawiających gwarancję zatrudnienia – mówi Marcin Zieleniecki, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.OPZZ nie zajął jednoznacznego stanowiska. Trwa właśnie analiza projektu. Na pewno korzystne dla pracowników jest jednoznaczne wskazanie, że to sądy pracy będą rozpatrywać roszczenia pracowników wynikające z porozumień zawieranych na podstawie odrębnych przepisów związanych z ochroną interesów pra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL