Naprawa maszyny to usługa na majątku ruchomym

Fotorzepa, Dziennik Wschodni DzW Dziennik Wschodni
Niemiecki kontrahent przyjechał do Polski w celu naprawienia maszyny. Przywiózł części zamienne. Obciążył nas jedną kwotą, ale w treści faktury wpisał przywiezione i wymienione części, prace związane z planowaniem, konstrukcyjne, dokumentacyjne itp. Czy dla celów VAT będzie to import usług, WNT, czy dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca?
W sytuacji opisanej w pytaniu, gdy firma niemiecka przyjechała do Polski wraz z częściami zamiennymi i naprawiała maszynę podatnika VAT, wyświadczyła dla niego usługę na ruchomym majątku rzeczowym.Mamy tu więc do czynienia z importem takiej usługi. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=461CD96BA579930E6DC3A9F590DEA682?id=172827]ustawy o VAT[/link] przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.Ten z kolei przepis mówi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.W świetle art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzecz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL