Do zaksięgowania rabatu nie jest konieczna faktura korygująca

Fotorzepa, Tomek Koryszko Tom Tomek Koryszko
Jeśli sprzedawca obniżył cenę, może też zmniejszyć należny VAT. Nawet wtedy, gdy nie mógł wystawić korekty faktury
Wymogi formalne nie mogą bowiem przesądzać o prawie do obniżenia podstawy opodatkowania. Tak wynika z orzecznictwa i przepisów unijnych.[srodtytul]Konieczne potwierdzenie[/srodtytul]Polska ustawa mówi co innego, ale podatnicy coraz częściej wygrywają spory z fiskusem.Przypomnijmy, że zgodnie z art. 29 ust. 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=461CD96BA579930E6DC3A9F590DEA682?id=172827]ustawy o VAT [/link]warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania u sprzedawcy jest otrzymanie od nabywcy potwierdzenia odbioru korekty faktury. Urzędy konsekwentnie się do tego przepisu stosują. Sądy jednak coraz częściej powołują się na przepisy unijne i kwestionują uzależnianie prawa do obniżki VAT od spełnienia tego formalnego wymogu.[srodtytul]Sądy przeciw formalnościom[/srodtytul][b]Przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z 19 września 2008 r. (III SA/ Wa 1587/ 08)[/b] uznał, że „przepisy dyrektywy 2006/112/WE nie przewidują warunku posiadania przez podatnika potwierd...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL