Ogólny staż obejmuje nie tylko okresy zatrudnienia

Czy zawodówkę wlicza się do ogólnego stażu pracy, czy tylko do urlopowego? Czy okres pozostawania na bezrobociu wchodzi do stażu pracy? Czy ZUS policzy ogólny staż pracy?
Zawodówkę wlicza się wyłącznie do stażu urlopowego w wymiarze maksymalnie trzech lat (art. 155 § 1 pkt 1 kodeksu pracy). Nie uwzględnia się jej w ogólnym stażu pracy, od którego zależą inne uprawnienia pracownicze. Tu sumuje się jedynie okresy:- zatrudnienia pracowniczego, czyli pozostawania w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.) oraz- niewykonywania pracy lub jej wykonywania na innej podstawie niż umowa o pracę – jeżeli konkretne przepisy prawa przewidują ich uwzględnianie w stażu pracowniczym, np. okres pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie (art. 51 § 2 k.p.), czy okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka (art. 1 ust. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=67170E8E9E02D420503CA28EFD579656?id=71750]ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospoda...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL