Profity są przywilejem pracownika, a nie prawem szefa

Czy pracodawca może zabrać bonus (np. bezpłatny pakiet medyczny) tylko jednemu pracownikowi, gdy w tym samym czasie podobnych uchybień dopuścili się także inni podwładni?
Ten problem wymaga oceny z perspektywy zasady równouprawnienia pracowników. [b]Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 15 grudnia 2004 r. (I PK 79/04) [/b]uznał, że zasady równouprawnienia pracowników mają zastosowanie w normalnych sytuacjach, a nie w tych, gdy dochodzi do naruszenia przepisów prawa czy obowiązków pracowniczych.Orzekł, że pracownik, który został w jakiś sposób zdyscyplinowany przez pracodawcę, ukarany za naruszenie prawa nawet wypowiedzeniem umowy o pracę, nie może powoływać się przed sądem na nierówne traktowanie, nawet jeśli inni pracownicy, którzy popełnili podobne przewinienie, nie zostali ukarani tak samo jak on.Zgodnie z przywołanym orzeczeniem SN ukarani pracownicy nie mogą korzystać z przepisów o równym traktowaniu. Te bowiem odnoszą się do zatrudnionych wypełniających obowiązki, a nie wtedy, gdy ponoszą oni konsekwencje ich naruszania. Warto pamiętać, że pracownik nie może żądać przyznania mu określonych bonusów, np. samochodu służb...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL