Sprzedaż własnej wierzytelności nie jest usługą

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Nie można zakładać, że sprzedaż wierzytelności własnej może być wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przelew tej wierzytelności na rzecz innej osoby, która będzie następnie dochodziła od dłużników określonych należności, nie jest objęty zakresem ustawy o VAT
[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 18 czerwca 2009 r. (III SA/Wa 696/09).[/b]Spółka, jako operator sieci telekomunikacyjnej, wystawiała faktury za usługi telefoniczne. Gdy działania zmierzające do wyegzekwowania należnej zapłaty nie przynosiły rezultatów, sprzedawała wierzytelności innym firmom, które następnie dochodziły zapłaty od dłużników.Organy podatkowe stwierdziły, że gdy dochodzi do sprzedaży wierzytelności własnej, nie można zakładać, że sprzedaż ta jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności. A to dlatego, że żadna działalność gospodarcza nie może zmierzać do nieuzyskiwania wymaganej zapłaty za świadczone usługi i dostarczane towary. W konsekwencji przelew własnej wierzytelności na rzecz innego podmiotu, który będzie następnie dochodził należności od dłużników, nie podlega VAT.Stanowisko to potwierdził WSA, który wskazał, że gdy spółka świadcząca usługi telekomunikacyjne, w związku z trudnościami w wyegzekwowaniu należnośc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL