fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Klub zapłaci za to, co zniszczy kibic

Rzeczpospolita, Marian Zubrzycki
Za uszkodzony sprzęt należący do policji, straży miejskiej czy służby zdrowia, użyty do zabezpieczenia koncertu lub meczu piłkarskiego, odpowie organizator imprezy, ale tylko tej, na którą wstęp jest odpłatny
Takie rozwiązanie przewidują przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=308542]ustawy o organizacji imprez masowych[/link], która wejdzie w życie 1 sierpnia. Szczegółowe zasady ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i w czasie imprezy ma określić rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jego projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Zgodnie z proponowanymi przepisami, wartość powstałej szkody będzie oceniać kierownik jednostki organizacyjnej, która straty poniosła. Posłuży się przy tym wykazem sprzętu, który został zniszczony lub uszkodzony, a sporządzi go we współdziałaniu z przedstawicielem organizatora meczu czy koncertu. Wykaz wraz z wyliczeniem poniesionej szkody należy sporządzić w terminie 14 dni od dnia imprezy.
Gdy kierownik jednostki uprawnionej i organizator imprezy nie będą w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii, co zostało zniszczone lub uszkodzone, to na ich wspólny wniosek wykaz sporządzi niezależny ekspert. Ustawodawca ograniczył krąg podmiotów uprawnionych do odszkodowania. Art. 52 ust. 1 ustawy wymienia wśród nich policję, Żandarmerię Wojskową, straże miejskie (gminne), Państwową Straż Pożarną oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej, a także służbę zdrowia. Przepisy rozporządzenia określą również tryb ustalania wysokości szkody. Wartość zniszczonego mienia będzie wyliczana w kwocie stanowiącej cenę jego zakupu ustalonej na dzień powstania szkody. Uwzględniany będzie przy tym jednak stopień jego zużycia przed zdarzeniem. Jeżeli natomiast na przykład policyjny radiowóz zostanie w czasie meczu jedynie uszkodzony, to wartość poniesionej szkody będzie równa kosztowi jego remontu (przywrócenia do stanu pierwotnego). Koszt remontu będzie ustalany według cen obowiązujących za te usługi w dniu, w którym sprzęt został uszkodzony. Projekt przewiduje również, że jeżeli koszt naprawy przewyższy wartość sprzętu przed uszkodzeniem, to będzie się przyjmować, że został on zniszczony.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA