Nie odzyskasz PCC, nawet jeśli zrezygnowałeś z transakcji

Na zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) możemy liczyć wtedy, gdy umowa jest nieważna. Samo odstąpienie od niej nic nie daje
W sporach z fiskusem nie pomaga argument, że strony nie osiągnęły zamierzonego efektu, gdyż zrezygnowały z transakcji.Spójrzmy na sprawę rozstrzygniętą przez [b]WSA w Warszawie w wyroku z 1 czerwca 2009 r. (III SA/Wa 2887/08)[/b]. Niemiecka firma zawarła umowę zakupu udziałów w polskiej spółce. Złożyła deklarację PCC-1 i zapłaciła podatek. Odstąpiła jednak od umowy i domagała się stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu uiszczonego podatku. Argumentowała, że prawo do odstąpienia zastrzeżono w samej umowie, a powodem były sprzeczne i niekompletne informacje o sytuacji finansowej spółki udzielane przez sprzedawców jej udziałów.[srodtytul]Nie jest to nadpłata... [/srodtytul]Fiskus stwierdził jednak, że[b] obowiązek podatkowy powstał wraz z zawarciem umowy sprzedaży i uiszczony podatek jest świadczeniem należnym bez względu na to, czy doszło do wykonania umowy. Nie można go uznać za nadpłatę. [/b]Podkreślił też, że w tej sprawie nie zaistniały okoliczności uprawn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL