Pracodawca zapłaci mniej tylko za pracowników

Zwolnienie z wymogu odprowadzania składek na Fundusz Pracy przez trzy lata za powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie dotyczy zleceniobiorców
[b]– Jedna z kobiet zatrudnionych w spółce z o.o. na podstawie umowy-zlecenia po urodzeniu dziecka pobierała zasiłek macierzyński. Kończy się on 16 lipca, a od 17 lipca osoba ta wraca do pracy i nadal będzie wykonywała to zlecenie. Czy za wracającą do pracy po zasiłku macierzyńskim powinniśmy opłacać składkę na Fundusz Pracy?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Zgodnie z art. 104a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=61699A702A99EF0C347C401899761A3B?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link] pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy. Liczy się to od pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów.[srodtytul]Wyłącznie świadczenie[/srodtytul][b]Przepis zwaln...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL