Ubezpieczenie możliwe także podczas urlopu bezpłatnego

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Gdy podwładny korzysta z nieodpłatnej laby, nie tylko nie świadczy pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia. Podczas urlopu następuje też przerwa w ubezpieczeniach społecznych
Pracownik, który chce mieć ciągłość stażu zatrudnienia liczącego się do uprawnień emerytalnych, może dobrowolnie przystąpić do kontynuacji ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W tym celu powinien w ciągu 30 dni od dnia ustania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych złożyć wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 1900 XX. Objęcie ubezpieczeniami następuje od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony.Warto pamiętać, że dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustają:- od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony;- od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie należnej składki;- od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (np. od dnia podjęcia prowadzenia działalności gos...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL