Zwolnienia indywidualne niekoniecznie w 30 dni

W mojej firmie będą przeprowadzone zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Czy zatrudnieni na cały etat pracownicy emeryci mają prawo do odpraw i czy można przeprowadzać zwolnienia indywidualne w okresie dłuższym niż 30 dni?
[b]Tak.[/b] Odprawa pieniężna przysługuje zwalnianemu pracownikowi niezależnie od tego, że ma on ustalone prawo do świadczeń emerytalnych. Prawo do tej odprawy, zgodnie z art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3038DE182DCF6BD140EC8207E563E2E1?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa o zwolnieniach grupowych)[/link], przysługuje bowiem pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego lub indywidualnego zwolnienia w trybie przewidzianym w tej ustawie. To jedyne kryterium jej przyznania.Ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje, że proces zwolnień grupowych (czyli liczba składanych wypowiedzeń umów o pracę lub rozwiązań takich umów na mocy porozumienia stron) ma miejsce wtedy, gdy przypada w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Zwolnienia indywidualne mają natomiast charakter odrę...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL