Nie każda umowa to angaż pracowniczy

Jestem nową kadrową w dużej firmie. Przeglądając teczki osobowe, zauważyłam, że wiele z osób ma umowy cywilnoprawne, choć moim zdaniem są to typowe angaże pracownicze. Jakie cechy ma stosunek pracy? Czy odpowiedź znajdę w kodeksie pracy?
[b]Tak.[/b] Mówi o tym art. 22 k.p. Cechą stosunku pracy jest przede wszystkim podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy. Poza tym jest to odpłatność wykonywanej pracy. Praca musi być wykonywana osobiście przez pracownika. Co więcej, praca musi być powtarzana w codziennych lub dłuższych odstępach czasu. Jest też wykonywana na „ryzyko” pracodawcy, i to w miejscu i czasie wyznaczonym właśnie przez niego. Umowa o wykonanie pracy, która nie posiada tych cech, nie powoduje powstania stosunku pracy, nawet jeżeli spełnia niektóre z wyżej wymienionych warunków.[i]Podstawa prawna:– art. 22 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=30D24BADB921C4DA5A04555ED5D234CD?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL