Zmiana stawki z wykazu

Czy stawka amortyzacyjna powinna być stała podczas całego okresu amortyzacji, tzn. zgodna z wykazem stawek amortyzacyjnych obowiązującym w roku rozpoczęcia amortyzacji, czy w trakcie trwania amortyzacji należy (można) ją zmieniać zgodnie z aktualnym wykazem stawek amortyzacyjnych?
Przepisy przewidują, że podatnicy wybierają jedną z metod amortyzacji określonej w art. 22i – 22k ustawy o PIT dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji. Wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Należy zatem stosować raz przyjętą metodę amortyzacji. W wypadku metody liniowej możliwe jest stosowanie stawek podwyższonych bądź stawek obniżonych na podstawie i w granicach przewidzianych przepisami ustawy o PIT. Jeśli chodzi o zmiany stawek w wykazie będącym załącznikiem do ustawy, to jest to raczej rzadka sytuacja. Ostatnia taka zmiana nastąpiła w 2003 r. Wówczas o zasadach amortyzacji decydują przepisy przejściowe, które określają, jakie mogą być zasady amortyzacji w razie zmiany stawek amortyzacji. Takie przepisy przykładowo zawarte były w art. 7 ust. 5 – 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133175]ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL