Kto może być pilotem wycieczek?

[b]Co należy do zadań pilota wycieczek? Jak wygląda nabywanie przez nich uprawnień i co się dzieje, gdy pilot działa bez licencji. Czy pilot podczas pracy powinien używać jakiegoś identyfikatora?[/b]Pilotem wycieczek może być osoba, która posiada uprawnienia określone w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3F37FD65832A6F77EB8F6A7E609DF8DD?id=175244]ustawie o usługach turystycznych[/link].Do zadań pilota wycieczek należy sprawowanie (w imieniu organizatora turystyki) opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w zakresie wynikającym z charakteru imprezy. Pilot wycieczki powinien również czuwać nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmować od nich reklamacje dotyczące świadczonych im usług. Pilot ma także reprezentować organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy.Aby otrzymać uprawnienia pilota wycieczek należy:- ukończyć 18 lat;- ukończyć szkoł...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL