Grillowanie podczas szkolenia kontrahentów to reprezentacja firmy

www.sxc.hu
Wydatki na szkolenia dla kontrahentów tylko w ograniczonym zakresie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Choć wszystkie mają związek z uzyskiwaniem przez firmę przychodów, to jednak część z nich należy uznać za koszty reprezentacji
W DF z 22 czerwca 2009 r. ("[link=http://www.rp.pl/artykul/322330.html]Szkolenia dla kontrahentów można wliczyć w koszty[/link]") omówiona została teza wyroku Wojewódzkiego [b]Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 maja 2009 r. (I SA/Wr 101/09)[/b]. W komentarzu do tego wyroku autorka wskazała, że koszty organizacji czasu wolnego w trakcie szkolenia dla kontrahentów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wyrok ten został błędnie zrozumiany. Sąd bowiem zakwestionował nie tyle rozstrzygnięcie interpretacji indywidualnej, ile dokonaną przez ministra finansów wykładnię przepisów prawa podatkowego.[srodtytul]Organizacja wolnego czasu[/srodtytul]W praktykę dużych firm wpisał się zwyczaj organizowania kilkudniowych szkoleń wyjazdowych dla kontrahentów. Wiąże się to z ponoszeniem wydatków na dojazd do miejsca szkolenia, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej, wynagrodzenie prelegentów itd. Dla uatrakcyjnienia programu szkolenia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL