Leasingowaną rzecz też można jednorazowo umorzyć

www.sxc.hu
Wprowadzając do ewidencji leasingowany środek trwały, można naliczyć jednorazowy odpis amortyzacyjny od jego wartości początkowej. A tym samym zaliczyć w koszty wydatki, które będą ponoszone w przyszłości, w trakcie umowy leasingu
Dotyczy to oczywiście wyłącznie leasingu finansowego w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych, bo w tym wypadku leasingobiorca może amortyzować przedmiot leasingu (jakie warunki musi spełniać umowa, by mogła rodzić takie skutki, pisaliśmy w DF z 2 lipca br.). W przypadku leasingu operacyjnego odpisy amortyzacyjne nalicza natomiast leasingodawca.Na podstawie art. 16k ust. 7[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=115893] ustawy o CIT[/link] (art. 22k ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E49A83FE89D45C414C188D58B961B927?id=80474]ustawy o PIT[/link]) podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niemat...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL