fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Mapa ostrzeże, kogo może dotknąć powódź

Fotorzepa, Dor Dorota Awiorko-Klimek
500 mln zł mają kosztować opracowania dotyczące terenów narażonych na zalanie wodą, które w ciągu kilku lat powinna przygotować Polska
Konieczność sporządzenia nowych dokumentów wynika nie tyle z przemyśleń związanych z ostatnią powodzią, ile z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnych wymagań. Obowiązki nałożone na kraje UE przez dyrektywę powodziową znajdą się w polskim prawie wodnym.
Najszybciej, do 2011 r., będziemy musieli przygotować wstępną ocenę ryzyka powodziowego. Chodzi o wyznaczenie zgodnie z unijnymi wymaganiami obszarów, które narażone są na duże lub prawdopodobne ryzyko powodziowe. Przez kolejne dwa lata eksperci sporządzą mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Mapy takie wskazywać będą miejsca, na których prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie (może ona tam wystąpić raz na 500 lat), średnie (nie częściej niż co 100 lat) oraz wysokie (raz na dziesięć lat). Pokażą też ewentualne głębokości i prędkości przepływu wody.
Znajomość takich danych powinna usprawnić akcje prowadzone w sytuacjach kryzysowych. Mają też być uwzględniane przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego, tak by w przyszłości zmniejszyć straty w razie powodzi. Do 22 grudnia 2005 r. trzeba przygotować plany zarządzania ryzykiem powodziowym. W proces planowania zarządzania takim ryzykiem ma być włączone społeczeństwo, a plany będą udostępniane publicznie. Nowela przewiduje też powołanie państwowej służby ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących. O projekcie nowelizacji prawa wodnego przygotowywanym przez Ministerstwo Środowiska wypowiedziały się już organizacje społeczne i ministerstwa.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA