Brak przepisów szkodzi niepełnosprawnym

www.sxc.hu
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych apeluje do rządu o podjęcie prac nad niezbędnymi przepisami
Chodzi o wprowadzenie w Polsce rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską już na początku tego roku. W komunikacie z 22 stycznia 2009 r. zawierającym różne rozwiązania, jakie państwa członkowskie mogłyby wprowadzić, by pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu, znalazło się podniesienie limitu pomocy de minimis z 200 tys. euro na jednego przedsiębiorcę do pół miliona euro.– Po tym, jak Komisja zaproponowała takie rozwiązania, byliśmy przekonani, że polski rząd je natychmiast podchwyci i zwiększy limit tej pomocy – komentuje Szczepan Wroński, szef działu prawnego w POPON. – Dotychczasowy ogranicza wydatkowanie pieniędzy z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez co w czasie kryzysu leżą one niewykorzystane.Zostało już niewiele czasu na zmiany, gdyż trzeba je zgłosić do Komisji najpóźniej do końca lipca.To nie wszystkie zarzuty, jakie POPON stawia pełnomocnikowi rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Brakuje m...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL