fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Jak liczyć okresy uprawniające do dodatku za wieloletnią pracę?

Pracownikowi samorządowemu od 1 stycznia 2009 r. przysługuje 5-proc. dodatek za wieloletnią pracę. Po uwzględnieniu pracy za granicą nabył prawo do dodatku od 1 listopada 2007 r. w wysokości 7 proc. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Wielkiej Brytanii złożył w kadrach w czerwcu br. W którym miesiącu należy mu wypłacić wyższy dodatek?
[b]Odpowiada Ewa Grabowska, główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: [/b] Do okresów uprawniających do dodatków za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów wlicza się je do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tak nakazuje art. 38 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link]. Takim odrębnym przepisem, o którym mowa w art. 38 ust. 5, jest art. 86 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu ustalonym od 1 lutego 2009 r. Zatem w tym dniu pracownikowi samorządowemu przysługuje już 8-proc. dodatek za wysługę lat.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA