Latem w turystycznych regionach szefom pomoże aktywna młodzież

www.sxc.hu
Okres wakacyjny to dla wielu pracodawców problem z brakiem rąk do pracy. Dla przedsiębiorców w miejscowościach turystycznych jest to przecież okres, w którym osiągają największe zyski. Dlatego decydują się na sezonowe zatrudnienie
Wówczas przede wszystkim zatrudnia się młodzież poszukującą źródeł finansowania wakacji. O czym trzeba pamiętać, przyjmując młodego pracownika?Art. 65 konstytucji zakazuje stałego zatrudniania osób poniżej 16. roku życia. Natomiast pracownik młodociany to taki, który nie ukończył lat 18, ale ma już ukończone co najmniej 16 lat. Co do zasady określonej przez art. 191 § 1 k.p. dopuszczalne jest zatrudnianie tylko tych młodocianych, którzy:- ukończyli już co najmniej gimnazjum,- przedstawią pracodawcy świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.Zatrudnianie młodocianych odbywa się przede wszystkim w celu tzw. przygotowania zawodowego. Nie jest jednak wykluczone zatrudnianie młodocianych z innych powodów. Mianowicie młodociani mogą być także zatrudniani na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu tzw. lekkich prac. Takiego rodzaju praca nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL